DJ*EXPRESS NEWS - ARCHIWUM - 1
STARSZE NEWSy - od 60 - 113:
http://dj-union-poland.blogspot.com/p/djexpress-djexpress-news-news-news-news.html


xxxxxxxxxxxxxxxxxx - - - news - 60 - - - xxxxxxxxxxxxxxxxxx
27 luty 2015
RIP - Bohdan Tomaszewski (1921 - 2015)

Smutna wiadomość dla deejayów. Ktoś zapyta - jak to, dlaczego - przecież to komentator sportowy. No tak, ale nie byle jaki. 

Słuchając komentarzy ludzi takich jak Bohdan Tomaszewski uczyłem się we wczesnych latach '70 (i pewnie nie tylko ja) sztuki mówienia do mikrofonu, czystości języka, stylu, brzmienia głosu. Tego czego się nauczyłem używałem potem w pracy deejaya pioniera, który używał mikrofonu i mówił do ludzi, komentował / zapowiadał grane w dyskotekach płyty.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx - - - news - 59 - - - xxxxxxxxxxxxxxxxxx

3 listopad 2014Trybunał Sprawiedliwości UE: 
"umieszczanie filmów z YouTube’a na dowolnych stronach jest legalne"


Opinia wyrażona przez trybunał oznacza, że wszyscy internauci, którzy osadzają na swoich stronach rozmaite filmy, które już wcześniej pojawiły się w sieci mogą spać spokojnie, bez obaw o prawne konsekwencje. Nie jest przy tym istotne, czy kopia pochodzi z legalnego źródła, czy też nie. 

Upraszczając opinię trybunału oznacza ona, że zamieszczenie interaktywnego linku (frame, embed) do filmu udostępnionego publicznie na YouTube nie jest w świetle prawa korzystaniem z utworu i nie wymaga uzyskiwania zgody jego twórcy - co więcej, skoro takie działanie nie jest w ogóle korzystaniem z utworu to bez znaczenia pozostaje to czy utwór znalazł się na YouTube legalnie czy też nie. Tym samym trybunał potwierdził swoje dotychczasowe stanowisko przedstawione w wyroku w sprawie Svensson, wskazujące, że linkowanie i embedowanie nie stanowi odrębnej eksploatacji utworu, ale jest w zasadzie wyłącznie poinformowaniem o jego zamieszczeniu na innej stronie. Dostęp do tej innej strony nie może być jednak ograniczony (np. płatny).

Zasada kontrolowania w internecie czegoś co zostało już upublicznione (po co to upubliczniono ??) czy pobierania wielokrotnie tantiem za to samo to max idiotyzm i wyzysk społeczeństwa, który należy zlikwidować. Należy zakończyć pobieranie tantiem na pierwszym publicznym wpuszczeniu czegoś do obiegu. Ktoś coś upublicznił i zapłacił. Od tego momentu jest to dzieło upublicznione czy można nim obracać dowolnie - pod warunkiem, że nie czerpie się z tego konkretnej kasy !

W tym kontekście idiotyzmem posuniętym do absurdu zdaje się apel niektórych polskich grajków domagających się likwidacji czegoś czego zlikwidować się nie da !! http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/artysci-apeluja-do-sejmu-o-walke-z-piractwem-internetowym

Jest oczywistym, że (z paroma wyjątkami) nie wolno zarabiać na rozpowszechnianiu czegoś co do nas nie należy, ALE !!! - samo prawo autorskie jest max i total wadliwe (taki IXX - wieczny badziew !!) i należy to mocno zmienić, dostosować do realiów. Internet zmienił zasady i kto to ignoruje i tego nie rozumie ten pacan.


cytat z forum:

"Hej prorocy moi z gniewnych lat
Obrastacie w tłuszcz
Już was w swoje szpony dopadł szmal
Zdrada płynie z ust

... sami zepsuci, bogaci, nienasyceni, nienapasieni, podstarzali tatuśkowie z nadwagą, bez wrażliwości i skrupułów, którzy chcą dla siebie więcej i wiecej."
xxxxxxxxxxxxxxxxxx - - - news - 58 - - - xxxxxxxxxxxxxxxxxx

29 październik 2014
... kliknij w foto aby powiększyć ...


Apel / List otwarty polskich naukowców do władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie klerykalizacji kraju.

Jesteś światły, nowoczesny to podpisz się pod petycją zamieszczoną pod poniższym linkiem:


Kościół, jak każda legalnie działająca organizacja, ma pełne prawo wyrażania swoich poglądów w rozmaitych kwestiach, zwłaszcza moralnych, oraz do podejmowania działań w celu wprowadzania w życie swych postulatów, ale w granicach obowiązującego prawa. Z tego jednak nie wynika, że owe postulaty - wszystkie i zawsze - mają być akceptowane i realizowane przez władze publiczne. Takie też jest stanowisko sporej i stale zwiększającej się liczby Polaków. Jest to wystarczający sygnał dla władz państwowych, aby ściśle przestrzegały zasady neutralności światopoglądowej państwa zagwarantowanej w Konstytucji RP.

Władze RP są nadmiernie uległe wobec roszczeń Kościoła w sprawach finansowych, edukacyjnych, blokowania inicjatyw legislacyjnych w tzw. gorących materiach prawnych i społecznych (np. związki partnerskie, przemoc w rodzinie) czy demonstracyjnego eksponowania symboli religijnych w instytucjach publicznych. Postawa ta nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia. Bywa, że uroczystości o charakterze państwowym mają przede wszystkim charakter religijny, a władze publiczne stają się dodatkiem do hierarchów kościelnych występujących w roli rzeczywistych gospodarzy. Prowadzi to do degradacji państwa i obniżenia jego prestiżu w skali krajowej, a nawet międzynarodowej. 


... cytaty zaczerpnięte z publicznego forum:

*Najwyższy czas dać odpór i odesłać polski katotaliban tam gdzie jego miejsce - do kościoła. Podstępnie wprowadzili religię i krzyże do szkół. Zniekształcają światopogląd dzieciaczków. Zagarniają ciężką kasę z naszych podatków i panoszą się wystawnymi majątkami. PSUJĄ POLSKĘ !!

*Religia jest wypaczeniem. Powinna być zlikwidowana z życia publucznego. Pieniądze wkładane przez pastwo na rzecz religijnych postaci życia publicznego (nauka religii w szkołach) powinna być zastąpiona praktykowaniem nauki, wiedzy empirycznie udokumentowanej. Dodam, ze nie jestem przeciwnikiem wiary. Jestem przeciwnikiem kleru i irracjonalnych dogmatów.

*Szkoda, że ta cenna inicjatywa nie ma poparcia
rządzącej koalicji i Prezydenta, który uczestniczy 
w religijnych uroczystościach. Kościół Katolicki 
to ponadnarodowe państwo rządzone wg totalitarnych
zasad. Ingerencja tego totalitarnego państwa 
w funkcjonowanie naszego państwa jest ewidentnym naruszeniem suwerenności Polski

*Religia powinna być traktowana jak hobby, niech sobie każdy wznosi modły po godzinach, ale w miejscach publicznych niech krzyże nie wiszą. Gdyby tak było i gdyby w dodatku nikt nie próbował straszyć mnie piekłem, miałabym minimalny szacunek do religii, mimo że dla mnie jest oczywiste że to bajki. Rozumiem, że ludzie mają pewne zaburzenia albo są samotni, wymyślają sobie niewidzialnego przyjaciela, dzięki któremu czują się kochani, może to pomóc nieszczęśliwym ludziom, ale nie róbmy z tego części polskiej tradycji, bo nie ma z czego być dumnym.

*Dla mnie Krzyż jest także symbolem kultury na której wyrosła nasza Ojczyzna, systemu wartości, który akceptujemy. Podziwiamy inne kultury, pozwolilibyśmy się okadzać kadzidełkami na zagranicznych wycieczkach ale mały Krzyż pali w oczy"

*Krzyż to przede wszystkim symbol chrześcijaństwa. Nie jest symbolem polskiej kultury, Polska mi się bardziej kojarzy z pogańskimi wierzeniami z dawnych czasów. Zanim przyjęliśmy chrzest, mieliśmy swoich słowiańskich bogów i święta z tym związane. Jeśli wieszamy krzyż jako symbol polskiej kultury, to powieśmy też wódkę z pierogami. Tylko godło ma uzasadnione miejsce w urzędach i szkołach.
*Uprawnienia kościoła katolickiego, umocowane Konkordatem z 28 lipca 1993 roku (naruszającym Konstytucję RP), stoją w drastycznej opozycji z porządkiem prawnym i konstytucyjnym Polski, czyniąc zeń państwo wyznaniowe, w którym de facto prawo kościelne stoi ponad prawem stanowionym, gwarantując szczególne przywileje duchowieństwu. Konkordat upośledza suwerenność naszego kraju, wchodzi w kolizję z konstytucyjną regułą rozdziału kościoła od państwa, zadaje kłam gwarantowanej przez ustawodawcę tolerancji i równouprawnienia wyznań oraz autonomii i swobodzie poglądów osób świeckich. Zawarty w preambule zapis, traktujący o rzekomo „doniosłym wkładzie kościoła w rozwój osoby ludzkiej i umacnianiu moralności, jego kierowaniu się powszechnymi zasadami prawa międzynarodowego, łącznie z normami dotyczącymi poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód oraz wyeliminowaniu wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji z powodów religijnych, uznaniu, że fundamentem rozwoju wolnego i demokratycznego społeczeństwa jest poszanowanie godności osoby ludzkiej i jej praw”, jest nieadekwatny do rzeczywistości, dlatego jedynie rozwiązanie (unieważnienie) umowy konkordatowej pozwoli przywrócić Polsce jej świecki charakter państwa prawa.

*A państwie neutralnym światopoglądowo, rodzice mogą wyrazić chęć, by ich dziecko miało lekcje religii w szkole. W Polsce - jeżeli nie chcesz by twoje dziecko miało obowiązkową religię - musisz złożyć stosowne oświadczenie.
WNIOSEK - z założenia religia katolicka jest obowiązkowa dla wszystkich obywateli Polski. Konstytucja najwyżej daje im możliwość nie uczestniczenia w lekcjach religii.

*Czy to jest państwo neutralne światopoglądowo, czy państwo wyznaniowe, które respektuje (na razie) inne poglądy?

*Ja takiego państwa nie chcę. Chcę państwa w którym, jeżeli rodzice zechcą by ich dzieci nauczano np. hinduizmu - to powinnością państwa jest im POMÓC. Natomiast z założenia szkoła powinna być neutralna - to znaczy by nie preferowała żadnego światopoglądu.

*Jednocześnie powinno być wyraźne oddzielenie "prawd" nauki od "prawd" wiary. Póki co to np. ewolucjonizm, jest dyscypliną naukową - a kreacjonizm jest podstawą wiary. I nie wolno mieszać ze sobą, ani przeciwstawiać sobie tych dwóch spraw. Ewolucjonizm powinien być wykładany w szkole - kreacjonizm na lekcjach religii.

*Jestem za całkowitym rozdziałem Państwa Polskiego od jakiegokolwiek kościoła , wszelkie urzędy mają mieć charakter świecki i nie zgadzam się na umieszczanie w instytucjach państwowych , szkołach czy innych budynkach użyteczności publicznej żadnych symboli religijnych , gdyż to godzi w wiele osób , które np. są ateistami bądź wyznają inną wiarę niż np. religia katolicka . Uważam , że od tego gdzie się umieszcza takie symbole są tylko i wyłącznie obiekty o charakterze sakralnym a poza tym trzeba wyprowadzić religię ze szkół i zerwać Konkordat , który nie dość , że nic nie daje RP to jeszcze nas , podatników kosztuje rocznie olbrzymie pieniądze , które mogłyby być przeznaczone na zupełnie inne cele takie chociażby jak służba zdrowia , szkolnictwo , infrastruktura itp.

*Państwo Polskie od wielu lat łamie podstawowe prawa obywatelskie i działa w sprzeczności z najważniejszym państwowym dokumentem gwarantującym swoim obywatelom podstawowe prawa. Czas skończyć z tą "zabawą", w przeciwnym wypadku nikt już nie będzie przepisów i umów społecznych traktował poważnie, a dokarmiany ostatnimi czasy fundamentalizm religijny cofnie nasz kraj do czasów średniowiecza.


czytaj wszystkie wypowiedzi na forum:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx - - - news - 57 - - - xxxxxxxxxxxxxxxxxx

29 wrzesień 2014

Od 2002 roku raczej powszechnie wiadomo, że Jan Yahu Pawul - polski deejay pionier dostąpił przeogromnego zaszczytu (jako jedyny polski deejay w całej historii naszych dyskotek i deejaystwa) członkostwa w DJ HALL OF FAME.

PAP- Warszawa - 7 marzec 2002  
[...] Wielka sprawa nie tylko w skali naszego kraju ! Pierwszy i jedyny Polski deejay w Panteonie najwspanialszych deejayów świata czyli w "DeeJay Hall of Fame" - USA [...]

Kilka dni temu także prężnie działająca organizacja z USA o nazwie 'Legends of Vinyl' umieściła nazwisko wielce zasłużonego, polskiego deejaya pioniera w bardzo zaktualizowanym DJ HALL OF FAME (sprawdź pod literą 'J'): 

Potwierdza się zatem znacząca pozycja polskiego deejaya - pozycja honorowana poza Polską. Natomiast w swojej własnej ojczyźnie - od zawsze (O  ZGROZO!!) traktowany jest jak wróg publiczny Nr 1 środowiska dyskotekowego - efekt uboczny działalności SKORUMPOWANYCH, zagranicznych oraz rodzimych oszustów i szwindlarzy na terenie naszej ojczyzny.

JEDEN CZY DWÓCH BRUDASÓW I MATOŁÓW SIAŁO CZY MOŻE NADAL SIEJE WROGĄ ŚCIEMĘ NA TEMAT NAJWYBITNIEJSZEGO DEEJAYA W CAŁEJ HISTORII POLSKI ORAZ OGŁUPIA I TAK POGŁUPIAŁYCH POLSKICH DEEJAYÓW, WŁAŚCICIELI DYSKOTEK, ITP. NO ALE JAK NIE UŻYWAJĄ WŁASNEGO MÓZGU JENO ZAWIERZAJĄ SZWINDLARZOM - TO JUŻ NIE MÓJ PROBLEM TYLKO STWÓRCY (ktokolwiek nim jest) KTÓRY (jak powszechnie wiadomo) NIE CHCE OBDZIELAĆ ROZUMEM PO RÓWNO I MA W TYM JAKIŚ SWÓJ TAJNY CEL :-))))) 

YAHU MA TO WSZYSTKO, OD DAWNA, GŁĘBOKO W DUPIE !! ROBI SWOJE CZYLI TO NA CO MATOŁY NIE MAJĄ NAJMNIEJSZEGO NAWET WPŁYWU ZE WZGLĘDU - WŁAŚNIE NA SWOJE POLSKIE CZY SZWABSKIE CIEMNIACTWO I MAX COFKĘ !!

YAHU OPISUJE I ZABEZPIECZA WYCZYNY SZAWINDLARZY, OSZUSTÓW I JEŁOPÓW ABY TO WSZYSTKO ZNALAZŁO SIĘ W ODPOWIEDNIM CZASIE W KOLEJNEJ KSIĄŻCE :-))))) I ABY PRZYSZŁA POLSKA I POLACY ORAZ CAŁY ŚWIAT DOWIEDZIELI SIĘ KTO TU BYŁ KTO, CZEGO NAROBIŁ, ETC. ...

NIC NIE ZNIKŁO - WSZYSTKO JEST I MAX ULEPSZONE 
ORAZ POSZERZONE CZEKA SOBIE NA SWÓJ CZAS :-))))***

Oto istniejące, niechlubne i mocno wstydliwe {DLA POLSKI I POLAKÓW(!!)} przykłady czarnej nagonki i prześladowań nakierowanych przeciwko wybitnemu deejayowi (przykłady za które ich autorzy powinni się zapaść ze wstydu pod ziemię):

1/ blog jakiegoś byłego polskiego PRL kabla i szmaciarza ukrywającego się w UK: 
http://emigracjazpolski.blogspot.com/2010/09/no-i-wyszo-szydo-z-worka.html

2/ blog jakiegoś zazdrosnego, zawistnego polskiego pedała i szmaciarza chyba z Wrocławia:

3/ strona polskich MAX-techno zaćpańców:


4/
blog obnażający bezlitośnie cały syf polskiego deejaystwa:


siewcy dobrych newsów :-)))))xxxxxxxxxxxxxxxxxx - - - news - 56 - - - xxxxxxxxxxxxxxxxxx

4 wrzesień 2014
Za każdym razem (a było ich już kilka) jak umiera ktoś mi znajomy to popadam w jakąś zadumę, melancholię – robię się smutas i tracę lekko kontakt z otoczeniem.

Zamykam się w pracowni – siadam w starym fotelu, zamykam oczy i błądzę w zakamarkach pamięci szukając obrazków z przeszłości kiedy wszyscy byliśmy młodzi, napaleni na nasz zawód deejaya – kiedy wierzyliśmy w taką science fiction idę, że my tu dopiero zrobimy kariery, podbijemy kraj, świat i co tam jeszcze ...

Mamy dziś swoje lata i jak żartobliwie mówię jesteśmy znowu w „wieku poborowym”– tyle że tym razem w innym zupełnie kierunku / miejsce.

Życie dało po łapach tym napalonym młodziakom z lat ’70 biegających po pierwszych w Polsce dyskotekach z paroma płytami pod pachą. Nie wierzymy już (zdaje się) w to co kiedyś, a kariery są jakie są albo ich nie było i nie ma.

Każdy z nas ma coś swojego z trudem zdobytego przez lata niełatwego przecież życia w tym kraju (głównie w PRL) – a to jakiś biznesik, a to jakieś mniej lub bardziej regularne imprezy / granie, a to rodzinę wreszcie – co w rozliczeniu końcowym okazuje się najważniejsze i dające najwięcej chyba zadowolenia czy dumy.

Wykruszamy się z wolna. Odchodzą disco / deejay pionierzy z naszego podwórka, ale także i nasi niedawni zagraniczni guru, których słuchaliśmy z radia albo czytali o nich z trudem w zagranicznych gazetach czy rozpoznawali na naklejkach ukochanych płyt. Jednych (deejaye) naśladowaliśmy w ślepo wierząc, że tak trzeba i że to dla nas dobre, że zaprowadzi nas to na deejayski top, a drugich (artyści) grywaliśmy namiętnie po dyskotekach zdzierając ich płyty aż robiły się białe.

Co z tego wszystkiego pozostanie ? Co pozostanie po każdym z nas z osobna ? Kto będzie o nas pamiętał / wiedział za 30 czy 70 lat ?


... fragment dłuższej opowieści: ... stary deejay w „wieku poborowym” ...... kliknij w foto aby powiększyć ...xxxxxxxxxxxxxxxxxx - - - news - 55 - - - xxxxxxxxxxxxxxxxxx

3 wrzesień 2014CZYTAJ
DEEJAYE PRZEŚLADOWANI W POLSCE:
http://dj-forum.pl/showthread.php?tid=17

http://dj-forum.pl/showthread.php?tid=18&page=3... kliknij w foto aby powiększyć ...
xxxxxxxxxxxxxxxxxx - - - news - 56 - - - xxxxxxxxxxxxxxxxxx

31 sierpień 2014

PREMIER DONALD TUSK 
NOWYM PREZYDENTEM 
UNII EUROPEJSKIEJ !!
WIELKA(!!) sprawa dla wszystkich (deejayów także) rozumnych Polaków :-)))) 
- - - - - >>> no bo przy okazji słyszymy też tych bezrozumnych ...

------------------------------------------------------------------------

Polish politician and Prime Minister is President of United Europe now :-))))
I'm more than happy because of this fact ...


Donald Tusk (EU President), Herman van Rompuy (former EU President), Federica Mogherini (EU’s High Representative of Foreign Affairs)


xxxxxxxxxxxxxxxxxx - - - news - 55 - - - xxxxxxxxxxxxxxxxxx

29 sierpień 2014

cytat:
Pamiętajcie też szanowni polscy deejaye, że w sprawach w których nie pomagają wam wasze 'związki zawodowe, itp. organizacje wydmuszki, kiedy czujecie się prześladowani czy poniżani lub poszkodowani przez ZAIKS, ZPAV, STOART, SAWP, KOPIPOL, itp. - możecie się zwrócić do Ministerstwa Kultury albo do Komisji Kultury w Sejmie.

Tak na początek, bo potem są jeszcze organizacje międzynarodowe :-)))))

Komisja Kultury:


CZYTAJ
DEEJAYE PRZEŚLADOWANI W POLSCE:
http://dj-forum.pl/showthread.php?tid=17

http://dj-forum.pl/showthread.php?tid=18&page=3xxxxxxxxxxxxxxxxxx - - - news - 54 - - - xxxxxxxxxxxxxxxxxx

29 sierpień 2014

http://preser.pl/wydawcy/agencja-whites/zaiks-zpav-ozz-biznes-praw-autorskich/

"W Polsce prawa autorskie to duży biznes. Organizacje Zbiorowego Zarządzania sądzą się nawet z fryzjerami puszczającymi w salonach muzykę z radia o opłaty za prawa autorskie. Tymczasem okazuje się, że nie są równie gorliwe w przekazywaniu funduszy artystom, dla których przecież istnieją. Wolą gromadzić ogromne środki na swoich kontach. Zdecydowanym liderem jest tu ZAiKS przetrzymujący w swoich kasach… ponad miliard złotych."


PISZĘ O TYM TU:  
 

CZYTAJ
DEEJAYE PRZEŚLADOWANI W POLSCE:
http://dj-forum.pl/showthread.php?tid=17

xxxxxxxxxxxxxxxxxx - - - news - 53 - - - xxxxxxxxxxxxxxxxxx

28 sierpień 2014


Znienawidzona (bez urazy - takie fakty) w Polsce (szczególnie przez deejayów i właścicieli dyskotek, itp.) organizacja ZAIKS pomimo, że dostał już nie jeden raz łupnia od mądrych sądów to nadal szaleje.

Kolejna głośna sprawa w której ZAIKS dostał po łapach w sądzie za swoje wygłupy to sprawa bohaterskiego (bo walczącego z głupotą i pazernością) fryzjera z Wałbrzycha.

czytaj:
ZAIKS podpiera się "swoją" (jak zwykle) interpretacją Prawa Autorskiego i twierdzi, że fryzjer musi im płacić bo "eksploatuje chronioną przez nich muzę". A każdy zdrowo myślący człowiek widzi i słyszy, że to radio słuchane przez fryzjera eksploatuje, a nie on. On nie jest nadawcą muzy do przestrzeni publicznej tylko Radiostacja, która zresztą płaci za to ZAIKSowi tantiemy. 

Wysoce szkodliwą jest też interpretacja Prawa Autorskiego mówiącą, że wolno im pobierać tantiemy wiele razy za to samo - podczas gdy dawno powinno się zmienić to prawo i zapisać w nim wyraźnie, że tylko raz się płaci za wpuszczenie muzy do przestrzeni publicznej.

Szalejący po Polsce w sądach ZAIKS robi sobie taką działalnością więcej szkody niż pożytku - dużej szkody dla zagranicznych artystów, producentów, muzyków, itp.

Najmądrzejsze w sprawach z ZAIKS w roli głównej jest to jak zachował się sąd w Poznaniu, a mianowicie - czytaj co sąd postanowił w sprawie poszkodowanej Jennifer Lopez:

Temacik wyczytany w DJ Raport to ten niby żart sądowy pochodzący z jednego z sądów w Wielkopolsce mówiący o konieczności stawienia się w Sądzie osoby poszkodowanej czyli amerykańskiej gwiazdy pop - Jennifer Lopez, celem potwierdzenia spornych praw na terenie Polski do jej nagrania i chyba też reprezentacji w kwestii praw autorskich.

Otóż Sąd zachował się jak najbardziej mądrze i stosownie do sytuacji !! MOJE PRZEOGROMNE BRAVO, BRAVO, BRAVO !!!!!

Powinno się bezwzględnie żądać stawiennictwa w polskich Sądach osób poszkodowanych / amerykańskich czy angielskich gwiazd i jasnego oraz jednoznacznego potwierdzenia przez nie poniesionych strat z powodu grania ich muzyki w polskiej dyskotece (!!!), zamiast zawierzać tylko i wyłącznie temu co zeznaje ZPAV, ZAIKS, ITP. 

Być może wyjdzie też wtedy przy okazji to o co pytam tu: http://dj-union-poland.blogspot.com/p/djexpress-djexpress-news-news-news-news.html   a mianowicie, czy Pani Lopez albo inny Elton John, Michael Jackson, itp. dostali kiedykolwiek (a może nigdy nie dostali) z Polski tantiemy - za konkretne (wymienione z tytułu na sprawie) nagranie - tantiemy, które ponoć w ich imieniu i na ich rzecz zbierają polskie OZZ (zpav, zaiks, stoart, sawp, itp.)

PRZYKŁAD TEN / ZASADĘ / PRECEDENS NALEŻY ZASTOSOWAĆ ZAWSZE I BEZWZGLĘDNIE WE WSZYSTKICH SĄDACH !!!


Mądry fryzjer walczy, a deejaye ?? - walczą ?! Czy któraś z organizacji - no np. 'związki zawodowe' czy taki PSPM (dj union), które do tego są aby chronić interesy deejayów pomogły kiedy swoją kasą ze składek, prawnikami, itp. ???!!  - - - - >> wygrały co dla deejaya ??!  MOCNO WĄTPIĘ ...

PODAJCIE CHOĆ JEDEN POZYTYWNY PRZYKŁAD !

To świadczy o czystości tych organizacji, komu i jak służą ?
A może to takie 'konie trojańskie' wsadzone do środowiska deejayskiego by czynić dywersję, sabotaż i szkodę deejayom ??


... przykłady jak ten powyższy przykład oraz opinii na Forach internetowych (poniżej) powinny dać do myślenia Ministrowi i Premierowi czy aby nie zabrać się solidnie do kontroli OZZ ...

oj tak !!! zabrać się zabrać do tego jak najszybciej !!!AAndrzej11
12-05-2014 23:27
Ten Zakis chyba ostro zjebało. podatek od radia podatek od tv zaraz wprowadza podatek na lodówkę bo będzie można przechowywać pliki mp3
exxxx
10-05-2014 21:14
A co z nienależnie pobranymi opłatami od płyt wykorzystywanych do archiwizacji prac dyplomowych? do kazdej pracy wymagane są dwie kopie na CD. Pomnożone przez ilość prac w skali krajowej daje także niezłą sumke, z proceder kwitnie od lat kilku(nastu)
aaa
06-05-2014 18:13
ehh, pseudopolaczek na emigracji - na zmywaku...
Pawełło
05-05-2014 13:26
Dobrze by było, gdyby chociaż połowa trafiała do twórców. To już ładna sumka by ich zasilała, a tak dla malutkich nic zapewne. Dlatego artyści utrzymują się tylko z koncertów, a z płyt i innych gadżetów utrzymuje się prezesa ZAIKSU i ZPAV.
ddd
05-05-2014 12:17
ech, polaczki, polaczki w swoim śmiesznym kraiku...
koles
02-05-2014 16:31
Koniec !! Wyjdzmy na ulice. Tylko uwaga..na auta ..
czestochowa
02-05-2014 13:23
W wielu miastach ZAiKS jest biznesem byly policjantow i sluzb mundurowych. Przypadek ??
Jerzy
30-04-2014 17:20
Moim zdaniem może to wyglądać na działalność mafijną.
df
29-04-2014 17:20
"koszty administracyjne: 1,59 mln" - Kuźwa, to co oni tam robią, że tyle kasy przeżerają?
hmmm.....
28-04-2014 23:39
to nie piraci lupia skore tworcom , ale ich zwiazek !!!!! ALE JAJA. Tylko, czy oni o tym wiedza !!!
kos
28-04-2014 20:21
ZAiKS na koniec roku rozliczeniowego powinien mieć pieniądze tylko tyle ile trzeba na utrzymanie pracowników przez następny rok reszta pieniędzy oddana tzw. twórcom i artystom. jeśli nie rozdysponują tych pieniędzy to podatek 85 %.
Ferdek
28-04-2014 18:23
Najpierw odebrac kasę
LunarBird
28-04-2014 11:22
@opolanin Poprawka, lapnąłem się o miejsce po przecinku. To nie pół procenta tylko 2%.
LunarBird
28-04-2014 11:20
@opolanin Poprawka, lapnąłem się o dwa miejsca po przecinku. To nie jest nawet pół procenta. To jest 0,002%.
LunarBird
28-04-2014 11:17
@opolanin "danych ile procent faktycznie oddają twórcom a ile sobie zostawiają nie widze w artykule" ZAŁÓŻ MOŻE OKULARY. Wyraźnie pisze w tekście, że na 12,5 mln. zł do twórców trafiło niespełna 250 tysięcy. To jest raptem PÓŁ PROCENTA tego co zebrali!
Paździoch
27-04-2014 18:42
Za jaja i powiesić na najbliższej latarni
czarls76
27-04-2014 12:45
Wiec po co nabijać kabzę złodziejom...?
Andrew
27-04-2014 11:33
W rządzie mafia, w ZAIKS (OZZ-ach) mafia, w PZPN mafia ... to państwo mafijne i kolesiowe. Miliardy złotych giną, są rozkradane przy byle okazji,pieniądze z naszych kieszeni ale na emerytury nie ma i brakuje. Kiedy wreszcie zrobimy coś z tym aby nasza kochaną Polska była wreszcie tą Polską o jakiej zawsze marzyliśmy ?!?!?!?!
Andrew
27-04-2014 11:33
W rządzie mafia, w ZAIKS (OZZ-ach) mafia, w PZPN mafia ... to państwo mafijne i kolesiowe. Miliardy złotych giną, są rozkradane przy byle okazji, pieniądze z naszych kieszeni ale na emerytury nie ma i brakuje. Kiedy wreszcie zrobimy coś z tym aby nasza kochaną Polska była wreszcie tą Polską o jakiej zawsze marzyliśmy ?!?!?!?!
Hamski pan
27-04-2014 11:15
ZAiKS to porostu banda zlodzieji która bierze haracz z słuchanie muzyki i jak dla mnie to takie bandyci organizacje powinno się jak najszybciej zlikwidować
opolanin
26-04-2014 15:06
w tytule ZAIKS ale danych ile procent faktycznie oddają twórcom a ile sobie zostawiają nie widze w artykule.
IGA
26-04-2014 14:13
No cóż, ktoś na takie rzeczy pozwala ! Odpowiedzcie sobie zatem kto ?!
zet
26-04-2014 13:50
Bezczelność pracowników Zaiksu poraża. Pracuje w małym muzeum, na wystawie etnograficznej stał magnetofon i grała cicho muzyka w tle - śpiewki kapeli ludowej z występów w muzeum, amatorskiej, z zaprzyjaźnionego domu kultury. Pani inspektor - która udawała widocznie zwiedzającą wystawę - wydłużyła ucho, zapytała o kapelę, powiedziała na to, że to nic że amatorzy, muszą się zarejestrować, a muzeum musi płacić stawki Zaiksowi. W małym muzeum nikt sobie już tym nie zawracał głowy, magnet wyłączono i jest cicho.


CZYTAJ
DEEJAYE PRZEŚLADOWANI W POLSCE:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx - - - news - 52 - - - xxxxxxxxxxxxxxxxxx

28 sierpień 2014 


Może to zainteresować znanych wam deejayów - szczególnie młodych / nowych - no bo niezwykle rzadko trafia się taka gratka.

Sprzedaję mianowicie swoją kolekcję płyt R&B CD's, które jeszcze w 2008 roku grały w dyskotekach.

Ja już nie zagram bo zdrowie nie pozwoli, a zatem sprzedaję w nadziei, że może komuś to się bardzo przydać :-)))

Większość tego materiału jest już dziś trudno dostępna lub w ogóle niedostępna.

vide informacje i scany okładek pod poniższymi, aktywnymi linkami:

Można to wszystko kupić jako pojedyncze sztuki na moim eBay: http://stores.ebay.pl/OTRO-GROUP?_rdc=1

albo hurtowo (o wiele, wiele taniej) w drodze kontaktu ze mną: 52disco70@gmail.com
xxxxxxxxxxxxxxxxxx - - - news - 51 - - - xxxxxxxxxxxxxxxxxx

15 VIII  2014
"WSZYSTKO LEŻY I KWICZY"... nowomoda - atrakcyjny deejay z cyckami ...Jak działają organizacje mające służyć deejayom w Polsce, intensywnie pomagać, itp. ?? 
Zdaje się istnieją jakoś tam, ale nie działają - śpią raczej - czy nie ?? !!


Ostatni czyli "najnowszy" zapis na tej stronie to jesień 2013 - czyli śpią - czy nie ?? :-))))

Przy tym czymś jest ponoć sekcja deejayów, ale ostatni / "najnowszy" wpis dla deejayów pochodzi chyba z 2012 roku - czyli śpią - czy nie ?? :-)))))

To jakoś działa. Zrobiło 25 edeycję kursu dla deejayów i tyle. Innymi słowy jest to jedynie kontynuacja klepania szmalu - czy nie ?? No bo czy deejaye po tych kursach są lepszymi deejayami i czekają na nich jakieś dyskoteki - dostaną robotę ??

A GDZIE INTERES DEEJAYA ?  - - >> te wspólne z PSPM / DJ Union działania, te niby związki zawodowe dla deejayów ??!  "WSZYSTKO LEŻY I KWICZY" - czy nie ?? :-)))))

CZY TO DZIAŁA I JAK DZIAŁA ?
Na kiepskawej jakości stronce widać reklamki jakichś "mistrzostw" bez mistrzów i turnieju na zaścianku III RP.

Pojawia się też info o zejściu niejakiego Kondratowicza, który w PRL zajmował się paskudną zdradą (O ZGROZO !!) czyli "weryfikowaniem" deejayów w imieniu komuch-PRL-władzy !!

A GDZIE INTERES DEEJAYA ?  - - >> te wspólne z PSPM / DJ Union działania, te niby związki zawodowe dla deejayów ??!  "WSZYSTKO LEŻY I KWICZY" - czy nie ?? :-)))))

To zdaje się najaktualniej działać, ale tylko w sferze dochodowych usług dla deejayów.

Regularnie przynajmniej coś tam piszą na temat :-)))) Mniej lub bardziej to przydatne (masa w tym badziewu) - no ale na tle innych wygląda to pozytywnie ...

To też to samo co 4 linki powyżej tyle że inaczej podane ...***

O reszcie "deejay biznesu" w Polsce nie wspominam bo szkoda czasu i miejsca na ten badziew ...

Podsumować to można tak: "WSZYSTKO LEŻY I KWICZY"  :-)))))  
- - - - >>> pomimo buńczucznych newsów, zapowiedzi i odgrażania się, że oni to tu zrobią dopiero porządek jak się pojednoczą.

No i co ?? Robią to samo co zawsze czyli nic dla deejaya, a wszystko pod siebie :-)))) 

No bo czy zastopowali ZAIKS i ZPAV w ich działaniach namierzonych przeciwko deejayom ?? - NIE !!

Czy zmienili prawo autorskie tak aby było korzystne dla deejayów ?? - NIE !!Bo w Polsce jakoś tak dziwacznie. Mamy najwięcej na świecie przeróżnych klubów deejaya, zrzeszeń, serwisów, związków, itp. formacji mających deejayom służyć i pomagać (brak jedynie tego najważniejszego czyli DMC), a jednocześnie polscy deejaye nie liczą się na świecie i są na maxa prześladowani we własnej ojczyźnie za byle co !!


"Ważni panowie działają", a polski deejay jak miał w plecy tak ma nadal(!!)

Kiedy "wszyscy święci" polskiego środowiska dyskotekowo - deejayskiego załatwią następujące sprawy ?

KIEDY WRESZCIE ZACZNIECIE ROBIĆ COŚ WYRAŹNIE WIDOCZNEGO / ODCZUWALNEGO NA KORZYŚĆ DEEJAYÓW / W ICH INTERESIE ?!?

1/   CZY POLSCY DEEJAYE BĘDĄ MIEĆ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE I WYPADKOWE ORAZ NA EWENTUALNOŚĆ CHRÓB ZAWODOWYCH I KIEDY ??

DAJĄCE SIĘ ZAUWAŻYĆ PO LATACH PRACY CHOROBY ZAWODOWE DEEJAYÓW:

- - utrata słuchu (efekt pracy w dużym hałasie i szkodliwych dźwiękach - nad czym nikt nigdy w Polsce nie panował i nadal nie panuje w przeciwieństwie np. do Niemców)

- - utrata wzroku (efekt uboczny pracy przy lampach stroboskopowych, ultrafioletowych, silnych światłach czy laserach)

- - różne odmiany raka (efekt uboczny pracy w zabrudzonych / skażonych do granic wytrzymałości ludzkiego organizmu dymem tytoniowym i najczęściej nie wentylowanych pomieszczeniach)

- - uszkodzenie błędnika i trudności z utrzymaniem równowagi (efekt pracy w dużym hałasie i szkodliwych dźwiękach - nad czym nikt nigdy w Polsce nie panował i nadal nie panuje w przeciwieństwie np. do Niemców)

2/   CZY BĘDĄ MIEĆ DEEJAYSKIE EMERYTURY I KIEDY - ZA LATA PRACY W DYSKOTEKACH GDZIE PRACUJĄ NA LEWO, NAWET BEZ UMÓW ??


3/   CZY POWSTANIE (KIEDY) FUNDUSZ POMOCOWY DLA DEEJAYÓW, KTÓRZY POPADNĄ I POPADAJĄ W PRZERÓŻNE KŁOPOTY ??


4/   KIEDY WRESZCIE POLSCY DEEJAYE (jako jedyni na całym wielkim świecie!!) PRZESTANĄ BYĆ ŚCIGANI PRZEZ POLICJĘ, ZAIKS I ZPAV - TYLKO ZA TO, ŻE GRAJĄ MP3 ŚCIĄGNIĘTE Z LEGALNEGO INTERNETU ??


5/   A MOŻE POTRAFICIE UDOSTĘPNIĆ POLSKIM DEEJAYOM ZAGRANICZNE I DARMOWE(!!) PROMO SERWISY ZAOPATRUJĄCE ICH REGULARNIE W PŁYTY I MP3 Z WYRAŹNYM PRZEZNACZENIEM I DOBITNYM ŻYCZENIEM :-)))) WŁAŚCICIELI NAGRAŃ ABY TO BYŁO MASOWO I PUBLICZNIE ODTWARZANE W DYSKOTEKACH, RADIACH, ITP ? 
WSZYSTKO PO STAREMU CZYLI MAMY WAS 
SZANOWNE DEEJAYSTWO W DUPEŃCE :-))))
CZYTAJ
DEEJAYE PRZEŚLADOWANI W POLSCE:
http://dj-forum.pl/showthread.php?tid=17xxxxxxxxxxxxxxxxxx - - - news - 50 - - - xxxxxxxxxxxxxxxxxx
17 VII  2014PODATEK OD PIRACTWA 
- MAX POCHOROWANA IDEA ZAIKS, ITP. !!!_________________________________________________________________

ZAIKS, ZPAV i chyba też STOART chcą kasy od sprzedaży tabletów, smartfonów, itp. Ciągle im mało !? Istne wariactwo dzieje się w Polsce, gdzie pozwala się na rzeczy na które nigdzie indziej się nie pozwala !

A JA PYTAM CZY TA KASA TRAFIA DO TYCH KTÓRYM SIĘ NALEŻY CZYLI PRAWIE W 100% POZA POLSKĘ - BO TYLKO ZAGRANICZNY REPERTUAR JEST TU KOPIOWANY !!!

CZY MINISTER KULTURY SPRAWDZA - CZY TE ORGANIZACJE WYKONUJĄ WARUNKI DANIA IM LICENCJI ??!


xxxxxxxxxxxxxxxxxx - - - news - 49 - - - xxxxxxxxxxxxxxxxxx

16 VII  2014

Kolejny mały sukcesik ! 
Blog: http://dyskoteki-deejaye-prl.blogspot.com/ odwiedził czytelnik "numer" 
- 20.001 - co jak na kraj i znajomość (tutaj) historii dyskotek i deejayów (raczej pełną nieznajomość :-))) tematu w tym akurat miejscu świata - jest sporym osiągnięciem ...


xxxxxxxxxxxxxxxxxx - - - news - 48 - - - xxxxxxxxxxxxxxxxxx

11 VII  2014


JANUSZ KONDRATOWICZ - nie żyje ...


Odszedł od nas autor tekstów polskich przebojów śpiewanych m.in. przez: Czerwone Gitary, Czerwono-Czarnych, Marylę Rodowicz, Krzysztofa Klenczona, Rezerwat, Annę Jantar, Gaygę, Trubadurów i wielu, wielu innych...
Mam nadzieję, że Akademia Fonograficzna "wreszcie" będzie miała powód ażeby nagrodzić Janusza Fryderykiem ...

Janusz Kondratowicz w latach osiemdziesiątych był również Przewodniczącym Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla prezenterów dyskotek Ministerstwa Kultury i Sztuki ...

W 1991 roku Janusz był inicjatorem i założycielem PSPM - Polskiego Stowarzyszenia Prezenterów Muzyki. Przez 2 kadencje był jego Przewodniczącym.

Janusz aktywnie uczestniczył jako wykładowca na Kursach dla prezenterów a także był jurorem Ogólnopolskich Przeglądów Prezenterów Dyskotek i Mistrzostw Polski Prezenterów Dyskotek. 

W tamtych latach miałem zaszczyt współpracować z Januszem. 
Wspaniałym Kolegą i przyjacielem młodzieży.
Takim go zapamiętamy ...

Cześć jego pamięci [*]

----------------------------------------

Tak napisał Mariusz Duma z Deejay Mix Club na swoim FB profilu i pewnie parę osób w naszym środowisku ma podobne zdanie. 

Prawda jednak jest bardziej złożona. Ja mam zupełnie odwrotną opinię o tym czego nawyrabiał w swoim życiu Kondratowicz szczególnie działając na szkodę dyskotek i deejayów w czasach PRL. W tej sytuacji i w tym miejscu spuszczam jednak zasłonę milczenia co do szczegółów. 

Zainteresowani mogą o tym poczytać tu: http://dyskoteki-deejaye-prl.blogspot.com/
xxxxxxxxxxxxxxxxxx - - - news - 47 - - - xxxxxxxxxxxxxxxxxx

4 VI  2014Piękna rocznica, równa data - 25 LAT WOLNOŚCI. 

4 czerwca powinno być świętem narodowym i dniem wolnym od pracy, zaznaczonym na czerwono w kalendarzu !!

Pamiętam jak strasznym krajem była PRL-Polska przed 25 laty i wcześniej w latach '70.

Pamiętam jak SB konfiskowało moje płyty z poczty przysyłane masowo przez kolegów po fachu lub firmy płytowe z USA, UK, itp.,

Pamiętam jak ginęły moje listy kierowane do i od zagranicznych przyjaciół, jak mnie przesłuchiwano, jak przeszukiwano moje bida-mieszkanie - tylko dlatego że miałem czelność być zawodowym deejayem dyskotekowym, korespondować w kolegami w USA, UK, itp. Padały podejrzenia, że byłem agentem imprerialistów nastawionym na wykolejanie polskiej socjalistycznej młodzieży, itp. badziew-bzdety.

Pamiętam jak nas prześladowano 'weryfikacjami' czy tzw. 'krajową radą prezenterów dyskotek (KRPD)'. 


Prześladowano opornych wobec komuny i jej sługusów - tych paru wolnych i prawdziwych deejayów - za wyjątkiem sprzedajnych deejay-prostytutek, które poszły na kolaborację w komuchami poddając się komuszym weryfikacjom i zapisując się do czerwonego KRPD czy innego PSPM. 
Dopiero w 1986 i 89 roku kiedy to udało mi się wyjechać do USA za uzyskany (za ciężkie łapówy) paszport dowiedziałem się ile listów, fachowych czasopism, książek i płyt nigdy do mnie nie dotarło choć były wysłane - dowiedziałem się ile mi wredne komuchy i ich agenci w PRL-Polsce skradły ...

Straszne to były czasy, zero wolności, totalny terror, prześladowania, patologia, zacofanie, dziadostwo, szarość, brud i smród zafundowany nam przez komuchy.
Dziś po 25 latach wolności - Polska to piękny kraj w którym mogę sobie kupować co mi się zechce w Silesia Center, Tesco czy innej Biedronce. Coś takiego w mojej młodości było tylko niedościgłym marzeniem. Pomarańcze, banany i czekolady mam na codzień, a nie raz na kilka lat.

Mogę też jeździć gdzie mi się zechce i mam fajne auto oraz piękne mieszkanie - co czasach PRL było zarezerwowane dla wybranych komuchów.

Polska po 25 latach wolności to zmieniony i całkowicie inny kraj. Moje marzenie z dawnych lat stało się realem ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxx - - - news - 46 - - - xxxxxxxxxxxxxxxxxx

27 V  2014
kolejny sukcesik !

Dzisiaj, 27 maja 2014 roku licznik tego bloga wskazał, że od początku jego istnienia (maj 2013) odwiedziło go ponad 4.295 czytelników. Statystycznie to około 358 czytelników miesięcznie, 90 dziennie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx - - - news specjalny - 45 - - - xxxxxxxxxxxxxxxxxx
11 maj 2014
TRUDNO TO ZROZUMIEĆ ...
Na tym festiwalu była lepsza muzyka i wykonania. Dlaczego wygrała muzyka przeciętna, słaby głos ?? Ludzie głosowali z litości czy co ? Kobieta z brodą czy facet z cyckami - OK - nie mam nic przeciwko - żyją pośród nas - - - ale gdzie tu muzyka ?? 

Czy "Eurovision" to festiwal muzyki czy fastiwal orientacji seksualnej, etc. ?? Ta austriacka "KIEŁBASA" to nie była najlepsza muzyka tegorocznego festiwalu i jestem tego pewny na 2000% jako stary deejay, który pracuje z najlepszą muzyką świata od ponad 40 lat !! To była max cienizna i total badziew !!"Conchita Wurst"

(z niem. Wurst=Kiełbasa), to tak naprawdę 26-letni Thomas Neuwirth. Wybór wykonawcy, który mówi o sobie w formie żeńskiej, ale na scenę wychodzi z zarostem. Neuwirth urodził się 6 listopada 1988 roku w Gmunden, studiował modę na Graz School Of Fashion, którą ukończył w 2011 roku i przeniósł się do Wiednia, gdzie obecnie mieszka. Odmienna orientacja płciowa przysparzała mu wielu kłopotów, dlatego postanowił wymyślić swoje alter ego. Nazwał je "Conchita Wurst".


POZA TYM:

... Napisano, że występ SUPER-pięknych Polek na czele z Cleo jest seksistowski. BO CO ? BO WYGLĄDAŁY NATURALNIE, cudeńko-SEXOWNIE JAK PRAWDZIWE KOBIETY ??! A jak nazwać występ baby z brodą czy faceta z cyckami ?? Wstyd i hańba, że takie "special-zbok-mutant-monstrum" wogóle wpuszcza się na TV ekran !!!

... MNIE AKURAT WZROK SAM ODWRACAŁ SIĘ OD EKRANU I CIĄGNĘŁO MNIE NA MAX RZYGANIE !! Tak to w naturalny sposób odczuwam, takie mam
 (otrzymane w genach od przodków) zakodowane męskie czy samcze wzorce estetyczne, wzorce kobiecego piękna, taki się urodziłem i jestem (max hetero i total miłośnik uroków kobiecego ciała). Nie mogę teraz stać się czymś na podobieństwo "odwróconego-bigota" - bo taka w Europie nastała moda i na siłę udawać, że piękne słowiańskie / polskie kobiety to przejaw sexizmu i że to jest 'be', a austriacka "special-zbok-mutant-monstrum" ohyda z brodą udająca kobietę to "cacy-piękno". 

Euro-gejostwo i pogłupiałe media "zmuszając do tzw. tolerancji" - doprowadzają do tego, że za chwilkę ludzie (ze strachu, że zostaną wyzwani od homofobów) zaczną się wstydzić, że są hetero bo to prawie jak - homofob ... PRZECIEŻ TO JEST TOTAL DO-GÓRY-NOGAMI - - - >>> to HETEROFOBIA SYF !!


***

... Inna ciekawoska jest taka, że z UK i Irlandii (gdzie mieszka masa Polaków i którzy wydali fortunę na SMSy głosując na rewelacyjnych - Donatan & Cleo) nasi dostali zero głosów. I co to jest, jak to się nazywa ??!

... i polecam to (ból w dupie Euro-odwrócoych-Bigotów) 
- multum mądrych dzieciaków z Polski - to także EU: https://www.facebook.com/DonDonatan?fref=nf


... Euro-bigoty zaatakowały też ze wściekłością i iście po Euro-chamsku(!!) dwie niczemu niewinne, 17 letnie małolaty reprezentujące Rosję  - - - podczas gdy Vladimir Putler, który napuszcza swoich bandziorów na bezbronną Ukrainę cieszy się max spokojem i bekarnością. "Euro-NATO-USA-gay-tchórze" - - - boją się go zaatakować w obronie Ukrainy. Robią w gacie na samą myśl, że mieliby posłać wojsko na Rus-łobuza !!  UKRAINA JEST SAMOTNA ...  i nieodparcie nasuwają się tu skojarzenia z 1939 rokiem kiedy to inny Adolf atakował sobie bezkarnie co i kogo chciał ...PROPOZYCJA NAZWY ZESPOŁU + MODNY EURO-IMAGE NA PRZYSZŁOŚĆ ABY WYGRAĆ 'GAY-EUROVISIONA'  :-))))))))))))))))))... brodziate euro-kiełbasiary ...


DUŻO LUDZI JEST TEŻ PORUSZONYCH I WNERWIONYCH TYM CO SIĘ WYDARZYŁO ...

cytaty z Forum:


Anna Strembicka 
Concita jakby chcial wygrac GLOSEM I PIOSENKA to by sie ogolil. Zreszta sam powiedzial ze broda jest manifestacja. 

Anna Pospiech 

Dlaczego mówicie ze to jest kobieta z Brodą ? do kobiety to mu dużo brakuje !! To jest porostu facet w kiecce!! Thomas Neuwirth na dodatek żonaty z Jacques Patriaque

Anna Maria 
Dla mnie transy sa obrzydliwi! O ile zniosę geja czy lesbijki to, to coś jest Chore!!! A już lansowanie w tv i na konkursach jest wręcz niedopuszczalne!

Wiktoria Lachowicz 
Powinnibyliśmy wypuścić michala szpaka to moze wygralby z kobieta broda

Patryk Czechowski 
Kuźwa... od dzis koniec z tolerancja... bede homofobem, antysemita, rasi... nie. Rasista nie bede. Dopuszczenie tego"czlowieka" do telewizji bylo czysta perwersja. Dzieci sie naogladaja ze przebrany chlop osiaga sukces przez swoja "innosc"(a raczej chorobe) i chlopcy za dziewczynki zaczna sie przebierac. A jak dziecku mam wytlumaczyc ze ta pani z broda to nie pani tylko chlop?? Toz to chlopak na samym starcie moze zlapac obrzydzenie do kobiet... kwitujac cala wypowiedz... a idz pan wchojj z tako tolerancjo. Jeszcze nogdy nie widzialem zeby samiec lwa grzywe sobie ogolil. Pewne rzeczy powinny zostac niezmienne. A feee:/

Maria Sokołowska 
Homoseksualizm to choroba, niech to wreszcie zrozumieją 

Pinokio Lasvegas 

Homoseksualizm nie jest samym sobie rzeczą, której nie można tolerować. Zwalczać należy tych którzy propagują różne dewiacje seksualne i nie można takich osób dopuszczać do zasiadania w gronach decyzyjnych (przykład: jury eurowizyjne). Związek osób płci przeciwnych jest jak najbliższy naturze. A prezentowanie swoich wdzięków jest naturalnym zjawiskiem doboru naturalnego a nie "seksizmem" jak to próbują nam wcisnąć ZBOCZONE JURY EUROWIZJI. Wybory przed nami - odwdzięczymy się wszystkim ZBOKOM

Monika Wiechnik 
za rok zamiast tancerek biedne zwierzaki ze schroniska lub dzieci z domow dziecka i tez europa da sie nabrac i polska zrobi wrazenie kraju ktoremu zalezy na zyciu innych i dobru ogolnemu.a teraz kobiety wstydzcie sie dekoltow mini facet moze miec brode i suknie wieczorowa naraz i wszyscy przylkaskuja i nie chodzi o tolerancje a o to zeby wmowic swiatu ze to normalne i by ich wspierac ale jest wiele srodowisk innych ktore naprawde warto wspierac a nie takich zrobionych specjalnie pod publike niech teraz on pomoze innym naprawde dyskryminowanym przesladowanym odrodzic sie jak feniks skoro jemu sie udalo w wersji kobiecej tylko

Kamil Dobrosielski 
Precz z lewakowym popieraniem zdziwaczenia, pedryli i innych takich... Chcą być inni to niech sobie są ale nie mają prawa pokazywać się dzieciom!!! Dewiacja i zagłada ludzkości w toku...

Farid Selouane 
Ah ta epoka zwariowana,żeby być ładną kobietą trzeba mieć brodę też.

Paulina Smura 
Dokąd zmierza świat, w którym o kawałek ładnej, naturalnej kobiecej piersi jest szum, a mężczyznę nazywanym "kobietą z brodą" wynosi się na piedestał...

Zbigniew Kopjas 
Donatan jeśli chcesz zrobić cos takiego to dobry pomysł ale jako płeć z BRODA dopadnie dobra rada musisz się na ten czas usunąć w cień ba jak cię panny z brodą pogonią to zrobią z ciebie wariata i nic z tego nie będzie

Michal Skrzypczak 
chodzi o to ze broniac dziwolagow teraz dyskryminuje sie normalnych.

Jakub Kopeć 
Tolerancja...JAKA KURWA TOLERANCJA?????.....narzucanie swojego zdania...ja nigdy nie będę popierać homosiów....nienawidzę kolorowych....tak samo jest z innymi religiami...polaczki atakujące naszą religie nie wiedzą jak mają dobrze..ostatnio widziałem film w którym araby zabiły małe dziecko bo miało obrazek Papieża...no kurwa w głowie się nie mieści

Krystian Buszmen 
Głowacki Dziś kobieta z ładnym biustem i twarzą jest brzydka. Dziś kobieta musi mieć brode,

Santeri Salminen 
Poland and CLEO was absolutely the best in Eurovision. It is always great to be proud of own culture and beauty. Greeting from Finland 

Iwona Magdalena Paczkowska 
Niech sobie będa geje i lesbijki, ale dlaczego my mamy dostosowywać swoje życie do nich? Dlaczego mniejszość ma rzadzić większościa? Ja już więcej Eurowizji nie obejrzę, bo po tej aż mi niedobrze było od tej cholernej tolerancji.

Gosia Kalińska 
Z tego co wiem, to donatan uprzedzal wszystkich, ze moga nie wygrac i jakos nikogo nie nastawial na to. Po za tym kazy czepia sie polski a nie tylko my pokazywalismy cycki. Chociazby rosjanki, ktorym w pewnym momencie prawie cipska bylo widac. O nich nikt nic nie powie bo sie boja wszyscy ze ich powybijaja.. A koles przebrany za babe to kojarzy sie z cyrkiem na kolkach a nie z tolerancja. Tolerowac to mozna gejow i lesby a nie chorych psychicznie debili, ktorym sie w glowach poprzewracalo. I w cale nie spiewalo to cos ladnie ani fajnie. Bylismy o wiele lepsi niz ktokolwiek inny, tylko ze w krajach europejskich cos nowego, fajnego i na czasie przegrywa ze smetnymi balladami i wyciem jak jelenie w okresie godowym. Wiec nie rozumiem ludzi, ktorzy sie czepiaja w sumie o nic...

Martyna Gramek 
Wurst ryczy w porownaniu z Cleo .Cleo ma gospelowy glos.Nietuzinkowy.Wurst wygral bo mial brode i Europa zachodnia ma kuku na punkcie tolerancji.

Kamil Mroß 
Popieram was. Bo jako żyjący w Niemczech już trzeba się bać być hetero.....bo tu normalne to nie jest.

Lukasz Roszkowski 
Geye dorwali sie do wladzy I wmawiaja ludziom ze se normalni nie jestescie normalni I nigdy nie bedziecie ja bym ich wszystkich w psychiatryku pozamykal

Krzysztof Gdanietz 
Kobieta to kobieta, facet to facet. Tak zostaliśmy stworzeni i tak musi być, a Ci wszyscy genderzy, obojnacy, transwestyci niech się chowają bo to właśnie oni są jakimiś pomyłkami ewolucji 

Dawid Śliwa 
W Polsce nie ma przyzwolenia na to żeby jakieś " zaburzenia " traktować jak coś normalnego . Niech Europa wie , że u nas jest normalnie !!!

Syla Foks 
Pewnie Homo-terrorysci (bo nie mówie tu o homoseksualistach, którzy nie afiszują się ze swoja orientacja ani nie próbuja jej sprzedawac na siłe jako normalność) promuja swoje gusta, to hetero tez powinni, bo wkrotce wyginiemy....albo wepchna nas do podziemia...


Bartosz Kuśmierski 
Tolerancja owszem, niech każdy robi sobie co mu się podoba i nic nam do tego, ale "strzelanie" w nas hasłami typu "SEKSISTOWSKIE" czy inne tego typu są bynajmniej nie na miejscu szczególnie, że to coś z brodą (co to wgl jest? nawet gej czy lesbijka nie przebierają się za inną płeć) stanie się niedługo bohaterem  walki o tolerancję - NIE DAJ BÓG!!!


Marzena Paprocka 

mój syn ma 9 lat i umie odróżnić kobiete od mężczyzny... ale kiedy zobaczył reprezentanta/tkę Austrii... padło pytanie... mamo kto to jest??? więc nie wiem czy dobrz zrobiłam ale mu powiedziałam pan przebrany za panią... odpowiedź jaka padła z ust mojego syna..." prosze cie mamo przełącz to to jest obrzydliwe"...

Łukasz Dawid Mucha 

Ide się ogolić bo wyglądam jak baba.

Karolina Kwant 

ludzie ogarnijcie sie.... Dzieciak madry i tyle  po za tym tez nie wiem jak wytlumaczyc kim jest kielbasa... Czy pania z broda czy panem przebranym za pania... To cos wystapilo tylko dlatego zeby zrobic rozglos. Cala Europa glosowala na "ono" bo nie chciala wyjsc na debili z brakiem tolerancji, a Polska sie postawila i tak to wychodzi teraz... Ze ciemnogrod, 100 lat za murzynami itp, a ja jestem dumna z mojego kraju ze walczy o swoje poglady i wy tez powinniscie 

Szymon Telesiewicz 

Dokładnie, walczy się o "powszechną tolerancję" dla gejów, lesbijek, transów, chłopczyków w rureczkach i innych nie naturalnych i nie normalnych rzeczy a coraz częściej Ci co walczą o "powszechną tolerancję" nie tolerują dresów, kiboli, hetero i pokazywania tego co normalne, naturalne. Wykluczacie sami siebie pajace. Jak chcą tak WSZYSTKO tolerować, to Putin też chciałby tolerancji dla swoich decyzji a pedofile dla gwałcenia dzieci. Skoro facet może ładować faceta i to jest według debili normalne to może ktoś chciałby ładować dziecko. Precz z pedofilami, homo i transami. Jak tolerujecie WSZYSTKO CO NIE NORMALNE to tolerujcie też tych, którzy was nie tolerują i wszystko inne.

Adka W-r 

W prasie angielskiej wszędzie piszą że głosowanie było oszustwem i jest afera na maksa

Kamilla Bradshaw 

Moja 3 letnia córka skomentowała krótko - Mamo dlaczego ten Pan ma sukienkę , dziewczynki nasza sukienki nie chłopcy !!! Widać 3 letnie dziecko ma więcej rozumu niż pół Europy 

Sebastian Posiłek 

Chyba pierwszy raz w dziejach ludzkości spotykamy się ze zjawiskiem HETEROFOBII. Dokąd ten świat zmierza? Nie rozumiem gejów pod jednym względem - skoro jarają ich faceci to czemu sami nie chcą wyglądać jak facet tylko jak wygła ciota? Przecież to jest absurdalne...

Radek Perzanowski 

W sumie nie przeszkadza mi że ma brodę. Przeszkadza mi że się nie ogoliło.

Kasia Kasia 

"26-letni Thomas Neuwirth, występujący pod pseudonimem Conchita, ma do wykonania konkretną robotę - zamanifestować światu nadejście nowej ery genderowo-queerowej. Metodę oddziaływania masowego przećwiczono już w latach w latach 30., gdy zaczęto wdrażać idee Wilhelma Reicha, zdeprawowanego twórcy rewolucji seksualnej, wywodzącego się ze Szkoły Frankfurckiej. Reich podkreślał, że tylko masowa presja kultury, instytucji i grup społecznych może przekonać jednostkę, że zachowania wyuzdane nie powinny być uważane za niemoralne. Przekonywał, że masowa seksualizacja pozwoli wprowadzić nowe paradygmaty życia społecznego i zawładnąć jednostką. Ogromną rolę miało odegrać kino, pozwalające oddziaływać seksualnym obrazem na dużą grupę widzów. Sprawy intymne miały stać się publiczne, forsując wszelkie granice wstydu.Teraz kolej na przekraczanie coraz to nowych granic. Rozzuchwalone postulaty grup mniejszościowych wdrażane są za pośrednictwem ludzi kultury i mediów do przekazu głównego nurtu, tworząc wrażenie zjawiska masowego. „Baba z brodą” to najwyraźniej jedna z kulturowych operacji." Marzena Nykiel - "Pułapka Gender - Wojna Cywilizacji"

Joanna Piątek 

To prawda, ta tolerancja dla odmieńców seksualnych staje się niesmaczna i nahalna. Jeszcze trochę to oni będą mieli większe prawa od nas zdrowych na ciele i umyśle ludzi.Jeśli są inni ok, ale niech nie próbują zdominować całego świata.

Marcin Wagner 

Jakim cudem cycki przegrały z brodą... Dokąd ten świat zmierza...

Agata Krasińska 

a ja nie toleruje gejów a na pewno nie transwestytów a tego czegoś z Austrii to na pewno nie nawet nie da się na to patrzeć co się dzieje z tymi ludźmi na świecie. Niektórzy mówią że to dla sławy tak "zrobiła" to niedługo ludzie dla sławy przeszczepią sobie penisa na czoło albo nie wiadomo co jeszcze ludzie troche normalności ... coraz więcej dziwaków na tym świecie !

Anna Wolińska 

Dokładnie, pisałam o tym już wielokrotnie! Brawo Donatan, w punkt! Polska została masowo skrytykowana przez wrażliwców /albo niewrażliwców na naturalną urodę -zgroza  / Kto wreszcie pojmie, że nie chodzi o żadną Conchitę i jej kiełbasę, tylko HIPOKRYZJĘ? Polska piosenka została masowo skrytykowana za epatowanie seksem - czyż dziś nie jest to norma, postępowcy? Czyż nie o wolność w swobodnym wyrażaniu seksualności walczono od lat? Nieistotne, czy mnie się to podoba czy nie. Rzecz w tym, że na polskiej produkcji nie pozostawiono suchej nitki /HAUtorytety medialne -oh lmao/ za "promocję cycków" i szerzej niezrozumiałej dla mnie rozwiązłości, a takiego Conchitę vel Kiełbasa wychwala się pod niebiosa - pytam za co? Za promocję "nie wiem czego" w imię tolerancji dla każdej jednostki? A jaki przekaz niesie taki Conchita /taki, bo ustalmy jedno- to facet w kiecce, a nie kobieta z brodą. On sam mówi, że nie chce być kobietą {Cóż za absurdalna sytuacja}, co mnie już naprawdę osobiście obraża-, bo niby co? -zrobił parodię kobiety, czy sama kobieta jest parodią?/ Proste jak budowa cepa, że to broda na sztandar genderowców. Za moment nie będziemy wiedzieć, z kim rozmawiamy i to ma być w porządku, tak? Tego mamy uczyć dzieci? Kobiece cycki be, brzydkie, a fuj! Brodaty Conchita ok -ta pani, wróć! pan ma cycki. Kiełbasa. I to jest w porządku?! Dno dna. Hipokryzja, aż mam mdłości.

Dominika Dorota Buraś 

Gdyby austria wystawiła kogoś innego lecz z tą samą piosenką to na pewno by nie wygrali ! 

Katarzyna Anna Szymańska 

Ten konkurs był na tolerancję czy na muzykę.. .?? Bo skoro jak śpiewał jak był ubrany i przedstawiał się jako facet nie przeszedł a jak się ubrał jak kobieta, zapuścił brodę to wygrał.. . Czyżby z innym ubiorem zmienił mu się głos.. .?? To był konkurs muzyczny a nie na tolerancję.. .!!

Iwona Beckingham 

Ja niemoglam uwiezyc ze angielski komentator powiedział jak to możliwe ze taka grupa z tego samego kraju co papież a ci on wie.

Kasia Markiewicz 

Jesli Austria by nie wygrala to by bylo ze Europa jest nietolerancyjna wiec wygrali dlatego, ze wszyscy chcieli wyjsc na tolerancyjnych ;/ 

Matheew Michalczyk 

TE WURST - "cycki se ogól" xD

Iza Marchewka 

Mam nadzieje ze nie dożyje czasow kiedy bede musiała tłumaczyc dlaczego mam męża i dzieci a wszystko zmierza w tym kierunku niestety

Paulina Bartosiewicz 

Boże, jakie to jest brzydkie, Niesmaczne! Babo-chłop z brodą wygrywa taką impreze! Porażka!!

Żaneta Czopkiewicz 

Bezsens! Ludzie maja pretensje o to ze dyskryminujemy austriaka a sami dyskryminuja nasze polskie panie tylko dla tego,ze "świeciły cyckami" i jaki w tym sens ja sie pytam?

Karolina Zawadzka-Kocon 

Ja niestety poczułam sie "zmuszona do tolerancji " i to w Szwecji kraju poprawnie politycznym , szkoda ze ta poprawność zaczyna sie i tu niestety musze użyć bardzo brzydkich słów " od dupy strony..." Z reszta przegrać. Kimś takim to jak wygrać

Ania Wroblewski-Jones 

Drogi Donatanie pomimo ze chcesz byc tolerancyjny Europa jest okupowana (po cichu) przez media I influencjie homo. Same juri pewnie az pieklio sie zeby dac awans przez pokazanie Wursta i okazania swojej politicznej poprawnosci. Sam fakt ze jezeli jestes tak tolerancyjny oni maja to w d_ _ _. Panuje ogolno swiatowa wojna hetero I homo. Wszscy jestesmy winni bo chielibysmy aby dla takich ludzi tez bylo miejsce tutaj . A dzieje sie ze pan z broada (nie moga na niego patrzec) gloszacy Peace & Love (jaki Love???) propaguje ze swiatowe oczy sa zwrocone na niego I ze to jest pomimo jak on wyglada ok. Napewno nie jest beztalenciem ale transgenederism pogubiony a my ludzie hetero musimy wstydzic sie tego ze podoba na sie naturalnosc. Jest pan bardzo utalentowany. Gratuluje wystepu wspanialej pani Cleo - jestescie cudowni I razem dokonacie wiele sukcesow. xx00

Kamil Pietrzak Beata:) 

Ten pan WURST robi to publicznie, wiec ludzie maja prawo go oceniac. Gdyby robil to w zaciszu swojego domu to nie byloby problemu, bo nikogo by nie krzywdzil, ale w ten sposob powoduje odruch wymiotny, wiec cierpia niewinni.

Justyna Kujawa 

Najlepsze jest to ze bogu ducha winne rosjanki publicznosc wygwizdala, a tranwestycie przyklaskiwala...

Błażej Nowakowski 

Ale Donatan tak jest wszędzie na zachodzie... tam rządzą MNIEJSZOSCI... zwrocisz uwagę czarnoskoremu, ze kopie staruszke na ulicy to Cię nazwie rasista, ze niby bialemu bys uwagi nie zwrócił! Więc żebyś nie było, ze w jury zasiadaja homofoby, to wygrało to (nie bójmy się tego słowa) to COŚ.

Piotr Szakal Tworzydło 

czasami można być dumnym że jesteśmy" zacofanym narodem" :DDDDDD

Mirosław Majewski 

Co do bzykania zwierząt....to w niemczech jest dozwolone!!!!! U nich zoofilia jest dozwolona!!!! Poczytajcie o tym....Co za pojeby!!!

Grzegorz Andrzejewski 

Bo u nich zwierzęta ładniejsze od kobiet

Sławomir Miechowicz 
Zbojkotujmy ten EUROVISION cyrk, bo kiedyś baby z brodą występowały w cyrkach. Szkoda pieniedzy naszych rodaków, którzy pompują kieszeń jakimś europejskim pacanom wysyłając sms'y za granicą na reprezentantów Polski. Bądzmy Polakami! a nie Eurohomopejczykami.
... na przyszłość to doradzam ostentacyjnie(!!) 
olewać takie gay-festiwale / bojkotować ten euro-syf ...


xxxxxxxxxxxxxxxxxx - - - news - 44 - - - xxxxxxxxxxxxxxxxxx
11 maj 2014


RÓŻNE STARE ARTYKUŁY O PATOLOGII W POLSKICH DYSKOTEKACH. 
CZY COŚ SIĘ ZMIENIŁO NA LEPSZE ??disco ladyPRAWA AUTORSKIE / COPYRIGHT

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz