unikalne wykłady ze światowej historii dyskotek i deejayów // disco and deejay history lectures ... click on the pix to enlarge ...disco and deejay history lectures: http://discodiscodiscohistory.blogspot.com/

!! disco deejay from 1970 'till 2017 !!
DISCOTHEQUE and DEEJAY HISTORIAN
propose series of very unique lectures
about discotheque and deejay history


I hope that what I know and experience will not be wasted and will find use in educational activities (in the form of lectures and author meetings) in: cafes, small and large clubs, discos, culture centers, other cultural and educational facilities, schools, universities, media, DEEJAY COURSES, etc.

------------------------------------------------------------------------------


YAHUDEEJAY - unikalne wykłady ze światowej historii dyskotek i deejayów:http://yahudeejay1970.blogspot.com

!! disco deejay od samego początku - 1970 !!
światowej klasy disco & DJ historyk

Mam nadzieję, że to co wiem i umiem nie będzie marnowane i znajdzie zastosowanie w działalności edukacyjnej (w postaci wykładów, prelekcji, spotkań autorskich) realizowanej w: kawiarniach, małych i dużych klubach, dyskotekach, domach kultury, innych placówkach kulturalno-oświatowych, szkołach, uniwersytetach, uczelniach, mediach, KURSACH DLA DEEJAYÓW, itp.


 ... click on the pix to enlarge ...


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz