POLSCY DEEJAYE W OBRONIE DEMOKRACJI …







NASZE POPARCIE DLA LISTU OTWARTEGO NAJWYBITNIEJSZYCH POLSKICH POLITYKÓW 
I AUTORYTETÓW …



W czasach komuny i PRL deejaye (z różnych powodów) w przytłaczającej większości stali tchórzliwie po stronie komuchów ! Historia lubi się powtarzać. Ponownie grozi nam totalitaryzm i dyktatura, których pierwsze elementy już mają miejsce 

w naszej ojczyźnie. 

Światli, poważni i odpowiedzialni Polacy, różne grupy zawodowe, (także deejaye) powinni jasno i zdecydowanie opowiadać się 
po stronie prawa i demokracji - stając w obronie ojczyzny, a także i swoich praw. 

Oto jest właśnie taka konieczność - konieczność, obowiązek świadomego i zdecydowanego poparcia wyrażanego 
przez polskich deejayów dla poniższego listu najznamienitszych Polaków. 


WYRAŹ SWOJE POPARCIE WPISUJĄC SWOJE IMIĘ I NAZWISKO W KOMENTARZACH - poniżej ...









OTO LIST OTWARTY NAJWYBITNIEJSZYCH POLSKICH POLITYKÓW I AUTORYTETÓW:


"Najbliższe miesiące zadecydują o losie praworządności i demokracji w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza zejść z drogi niszczenia porządku konstytucyjnego, paraliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego i całej władzy sądowniczej" - ostrzegają sygnatariusze listu, wśród nich są byli prezydenci: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski.

"Przywrócimy demokratyczne państwo prawa

Najbliższe miesiące zadecydują o losie praworządności i demokracji w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza zejść z drogi niszczenia porządku konstytucyjnego, paraliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego i całej władzy sądowniczej. Parlament pracuje pod dyktando niewielkiej większości lekceważąc argumenty i interesy mniejszości.

Pojawiają się projekty drakońskich ustaw, takich jak bezwzględny zakaz przerywania ciąży. Władza eskaluje konflikty i podziały w społeczeństwie. Rządzący wybrali konfrontację ze wspólnotą euroatlantycką. Spór w sprawie Trybunału realnie grozi ograniczeniem praw członkowskich w Unii Europejskiej. Antyeuropejskie i ksenofobiczne wypowiedzi i działania rządzących podważają spójność Unii, działają na rzecz interesów imperialistycznej Rosji. Z wiarygodnego, cenionego partnera w Unii i NATO, stajemy się "państwem specjalnej troski". Chwieją się fundamenty naszego bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego. Polska zmierza do autorytaryzmu i izolacji w świecie.

Dla powstrzymania tej tendencji niezbędna jest pełna mobilizacja społeczeństwa i środowisk opozycji oraz wypracowanie programu wspólnego działania na rzecz obrony demokracji.

1. Apelujemy do wszystkich Polaków o kierowanie się w codziennej pracy i działaniu porządkiem prawnym zgodnym z Konstytucją. Próba stworzenia przez PiS porządku własnego jest uzurpacją władzy. Wzywamy polityków obozu rządzącego, którym drogie są państwo i demokracja, do odmowy udziału w ich niszczeniu. Przypominamy, że za łamanie Konstytucji winni poniosą odpowiedzialność.

2. Wyrażamy uznanie i szacunek dla odpowiedzialnej, godnej postawy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, innych sądów, reprezentacji prawników oraz wydziałów prawa uczelni wyższych. Sędziom, prokuratorom i przedstawicielom innych zawodów prawniczych należy zapewnić szczególną ochronę przed konsekwencjami bezprawnych posunięć władz.

3. Opozycja parlamentarna nie może ulec presji rządzących. Nie mogą podlegać negocjacjom kwestie fundamentalne a szczególnie obowiązek publikowania przez rząd wyroków Trybunału Konstytucyjnego, zaprzysiężenie trzech sędziów TK wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji oraz nowelizacja Konstytucji w celu zmiany obecnego składu Trybunału. Apelujemy o współdziałanie polityków opozycji w obronie państwa prawa oraz swobód obywatelskich.

4. Wyrażamy uznanie dla Komitetu Obrony Demokracji, który stał się ośrodkiem koordynującym ruchu obywatelskiego sprzeciwu. Miarą społecznego zapotrzebowania na jego działania jest masowy udział Polaków w akcjach organizowanych przez KOD. Aby skutecznie wypełniać swoją misję KOD winien pozostać organizacją społeczną, która nie angażuje się w rywalizację partyjną.

5. Wyrażamy uznanie wspólnocie euroatlantyckiej i Unii Europejskiej, za jej zaangażowanie na rzecz ochrony praworządności i demokracji w naszym państwie. Prowadzone na jej forach dyskusje, podejmowane uchwały, opinie i rekomendacje nie są "ingerencją w wewnętrzne sprawy Polski", lecz wyrazem uzasadnionej troski o stan naszego państwa i prawa obywateli. Apelujemy o wytrwałość we wspólnej trosce o łączące nas wartości. Sygnatariusze tego apelu różnią się w ocenie wielu polskich problemów, ale łączy nas wspólne przekonanie, że warunkiem wstępnym jakichkolwiek racjonalnych zmian jest utrzymanie w Polsce demokracji.

Lech Wałęsa, Prezydent RP w latach 1990-1995 

Andrzej Olechowski, Minister Spraw Zagranicznych RP w latach 1993-1995 

Ryszard Bugaj, działacz i ekspert Solidarności, internowany 

Władysław Frasyniuk, przywódca Solidarności, więzień polityczny 

Bogdan Lis, przywódca Solidarności, więzień polityczny 

Jerzy Stępień, przywódca Solidarności, internowany, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008

Bronisław Komorowski - Prezydent RP w latach 2010-2015, Marszałek Sejmu RP w latach 2007-2010

Aleksander Kwaśniewski - Prezydent RP w latach 1995-2005

Marek Borowski - Marszałek Sejmu RP w latach 2001-2004

Ludwik Dorn - Marszałek Sejmu RP w roku 2007

Małgorzata Kidawa-Błońska - Marszałek Sejmu RP w roku 2015

Grzegorz Schetyna - Marszałek Sejmu RP w latach 2010-2011

Radosław Sikorski - Marszałek Sejmu RP w latach 2014-2015

Bogdan Borusewicz - Marszałek Senatu RP w latach 2005-2015

Longin Pastusiak - Marszałek Senatu RP w latach 2001-2005

Adam Struzik - Marszałek Senatu RP w latach 1993-1997

Włodzimierz Cimoszewicz - Prezes Rady Ministrów w roku 1992 i w latach 1996-1997, Marszałek Sejmu RP w roku 2005

Ewa Kopacz - Prezes Rady Ministrów w latach 2014-2015, Marszałek Sejmu RP w latach 2011-2014

Kazimierz Marcinkiewicz - Prezes Rady Ministrów w latach 2005-2006

Leszek Miller - Prezes Rady Ministrów w latach 2001-2004

Waldemar Pawlak - Prezes Rady Ministrów w latach 1993-1995"


















Brak komentarzy:

Prześlij komentarz